Παράταση των εγγραφών

Λόγω αυξημένης υποβολής εγγραφών συμμετοχής, αποφασίστηκε η παράταση των εγγραφών στον Αγώνα μέχρι την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 24.00


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο