Διεύθυνση:
Κομνηνών 42
Βέροια
Ημαθίας
591 00
Τηλέφωνο:
2331028282
Φαξ:
2331028282